Middel til den vedligeholdsfrie biOrb uden fisk.

Krystal klart vand. (biOrb u. fisk)

Normalpris
249,00 kr
Udsalgspris
229,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen
Antal skal være 1 eller mere

Oase Algo Fountain 500 ml.

Klaringsmiddel til dig og din biOrb med NUL vedligehold.
Algo fountain må IKKE bruges i biOrb med fiskebesætning.!!

Algo fountain er særdeles egnet til biOrb der kun bruges som vanddekoration. Bøtten indeholder 500 ml. og rækker til 200 l. vand.

Med Algo fountain skal du hverken tænke på kalk, grønne/brune belægninger, uklart vand osv. Med Algo fountan bliver din biOrb krystal klar og forbliver krystal klar og helt uden rengøring.

I tilfælde af skift til biOrb med fiskebesætning, så skal alt dekoration skylles grundigt, samt købes ny filterpatron og skift af det keramiske biomedie.

Algo fountain er ikke skadeligt i tilfælde af evt. katte skulle smage på vandet. 

Samme produkt er også utrolig meget brugt til fx vandsten, spejl bassiner olign.

Der medfølger brugsanvisning samt målebære.

Producentens indlægsseddel:

OASE Aqua aktiv Algo fountain 500 ml.

Vandkunstrenser

Fjerner pålideligt og hurtigt generende algevækst i pyntebassiner som f.eks. vandkunst, springvandsbassiner og andre arkitektoniske vandmiljøer, både indendørs og udendørs. Det holder vandet permanent klart og forhindrer desuden skæmmende algevækst og kalkaflægninger. Da dette desinfiktionsmiddel også bekæmper bakterier og svampe, forhindres også fedtet biofilm og ubehagelig lugt. ALGO Fountain er forligeligt med de gængse overflader og tekniske produkter. Med ALGO Foutain bliver dit pyntebassin ved med at være et perlende frisk blikfang.

Dosering og indhold 

500 ml. af opløsningen er nok til 200 liter vand, Virkningen indtræder allerede efter ca. 24 timer. Vi anbefaler en regelmæssig efterdosering hver fjere uge for at opnå et optimalt resultat. Overdosering medfører for kraftig skumdannelse. I så fald skal man skifte 50 % af vandet.

Sikkerhedsanvisninger:

Hvis ufortyndet middel kommer i kontakt med udstyr eller andre overflader, skal det skylles grundigt af med vand. Må ikke anvendes i biotoper eller i vand med prydfisk. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Skal efter åbning af emballagen opbevares køligt og frostfrit. Under opbevaring skal beholderen være tæt lukket. Sidste holdbarheds dato og mærkning med parti-nr.

Opløsning af aktivstof:

100 g indeholder 2,49 g n,n-dimethyl-2hydroxy-propylammoniumchlorid (polymer)

Førstehjælp:

Gennerelle anvisninger ved uheld eller ildebefindende skal læge omgående tilkaldes (vis om muligt brugsanvisning eller sikkerheds datablad) Ved indånding : Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved irritation af luftveje. Ved kontakt med huden. Vask midlet af med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved hudirritation. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er muligt. Fortsæt med at skylle. Hvis gener opstår eller varer ved, skal man gå til øjenlægen. Ved indtagelse: Skyl omgående munden og drik rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge.